Kertakonsultointi

Kertakonsultointi kestävyysharrastajalle, 80 e/kerta.

 • Tavoitteena on, että tapaamisen jälkeen asiakkaalla olisi selkeät suuntaviivat tulevalle harjoittelulle sekä realistinen näkemys omista heikkouksistaan ja vahvuuksistaan.
 • 90 minuutin tapaaminen, jossa katsotaan läpi asiakkaan kilpailutuloksia, testituloksia sekä harjoittelua, ja niiden pohjalta katsotaan uusia suuntaviivoja harjoittelulle.
  • Lajiosaamisina kestävyysjuoksu ja pyöräily.
  • Tapaamisessa voidaan myös antaa yksittäisiä harjoitteita tekniikkaan, alkulämmittelyyn, jne.
  • Tarpeen tullen voidaan tapaamiseen sisällyttää testejä.
  • Saa tuoda ilmi itseään askarruttavat aiheet ravintoseurannasta venyttelyyn.
 • Pääsääntöisesti annetaan suuntia ja esimerkkimalleja viikon pääharjoituksista ja niiden progressioista. Näiden pohjalta asiakas voi itse muokata harjoitteluaan. Tarvittaessa voidaan neuvotella erikseen yksityiskohtainen harjoitussuunnitelma.
 • Erinomainen niille, joilla
  • on vain vähän aikaa käytettävissä harjoitteluun ja haluaisivat optimoida ne käytettävissä olevat muutamat tunnit viikossa.
  • tulosparannukset ovat jumiutuneet tasanteeseen eikä kehitystä tunnu enää tapahtuvan ja kaivattaisiin uusia näkemyksiä harjoittelun etenemiseksi.Liikuntaneuvontaa Kestävyysvalmennusta