Raportteja

Kirjallisuusraportit ovat blogitekstejä vakavampia ja perustuvat tieteellisiin artikkeleihin. Niissä on oman mielipiteen vaikutus minimoitu, vaikkakin tulosten tulkinnassa oma ajatusmaailma on vaikuttaa.Raportti urheilusta, liikunnasta tai kuntoilusta

Kirjoitettuja raportteja

Julkaistut yleistajuiset artikkelit

 • Harjoittelun 9 sudenkuoppaa (Juoksija 2/2019, sivut 24 – 28)
 • Periodisaation kritiikitön käyttö estää kehitttymisen (Huippu-Urheilu-Uutiset 4/2018) (Yhteisjulkaisu Aapo Räntilän kanssa)
  • Kriittinen kannanotto periodisaation perinnejohtoiseen käyttämiseen. Periodisaatio on yksi työkalu muiden joukossa ja kehittynyt urheilija saattaa hyötyä erilaisesta harjoittelun ohjelmoinnista kuin aloittelija. Siksi variaatiota harjoitteluun voi lähteä etsimään muuttamalla harjoittelua periodisoinnista lähtien.
 • Voimasta, kestävyydestä ja harjoittelusta (Liikunta & Tiede 6/2018, sivut 52 – 53)
  • Lyhyt tiivistelmä 10.-12.10. Jyväskylässä järjestysta kansainvälisestä sympsiumista: 19th International Symposium (Modern Science and Practice for Strength and Endurance Training)
 • Liikkumisen taloudellisuus (Liikunta & Tiede 4/2018, sivut 65-70)
  • Harjoitellessaan ihminen itseoptimoi liikettä yhdistäen taloudellisuuden, lihasväsymisen sekä loukkaantumisen minimointia.
  • Näytetään mitkä ovat eri liikkumismuotojen energiankulutukset.

Yleistajuisempia kirjoitelmia

Muita raportteja

 • Kestävyysharjoittelun intensiteetit – Suuret linjat (2019)
  • Kestävyysharjoittelu koostuu suomalaisittain peruskestävyys, vauhtikestävyys ja maksimikestävyys -alueista. Raportissa katsotaan mitä näistä pystytään sanomaan kirjallisuuteen nojautuen.
  • Lisäksi harjoittelun intensiteettiin liittyen raapaistaan sivuavia aiheita, kuten lepojaksojen merkitystä ja harjoitusjakaumaa.
  • Selkein loppupäätelmä lienee, että selkeää loppupäätelmää eri harjoitusintensiteeteistä ja niiden merkityksistä ei voida tehdä.
  • Raporttiin kuuluu liite, johon on taulukoita noin sata harjoitteluinterventiota.
 • Periodisaatio kestävyysurheilussa (2018)
  • Periodisaatiota — eli suunnitelmaa harjoittelun pääpainotuksista vuositasolla — pidetään tärkeänä osana harjoittelusuunnitelman laadintaa.
  • Raportissa nähdään, että periodisaation tutkimus on hyvin kapeaa ja että kritiikitön periodisaation käyttö on saanut viime aikoina paljonkin kritiikkiä.
 • Maantiepyöräilyn lajianalyysi (2016)
  • Hyvin eksakti lajianalyysi maantiepyöräilystä pitäen sisällään suurelta osin biomekaniikkaa ja fysiologiaa.
  • Biomekaniikkaosiossa katsotaan mm. voimantuottoa, pyöritystä ja vastustavia voimia
  • Fysiologiaosiossa katsotaan mm. lajin ominaispiirteitä, väsymisen syitä ja taloudellisuutta.
 • Pyöräilyn hyötysuhteiden yhteyksiä (pro-gradu)
  • Pyöräilyssä käytetään pääsääntöisesti kuutta erilaista tapaa mitata pyöräilijän hyötysuhdetta. Tämä työ näyttäisi, että ne voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään siten, että ryhmien väliset korrelaatiot ovat hyvin pienet.
  • Esimerkiksi taloudellisuus ja kokonaishyötysuhde korreloivat vahvasti, mutta ne eivät korreloi juurikaan deltahyötysuhteen kanssa.
 • Pudotushyppy
  • Raportti pudotushypystä tutkimuskohteena ja sen käytöstä tutkimuksissa. Mm. pudotushypyn tekniikkaan, lihasaktivaatiota, pudotushyppyharjoittelun vaikutuksia, pudotushypyn käyttöä väsytystutkimuksissa ja korrelaatioita etsittäessä.
 • Kestävyysjuoksijanaisen ravintoseuranta  (yhdessä Leena Pirkolan kanssa)
  • Seurattiin kestävyysjuoksijanaisen ravitsemusta kuuden päivän ajan ja analysoitiin tulokset nykysuositusten valossa. Esitellään myös kestävyysjuoksun ravitsemuksen nykytietämystä muutenkin.

Julkaistut tieteelliset artikkelit

 • Corrected whole blood biomarkers – the equation of Dill and Costill revisited. Physiological Reports 6(12) (2018) (Yhdessä H. Kyröläisen ja H. Kainulaisen kanssa)
 • Expected Supremum Representation of the Value of a Singular Stochastic Control Problem. SIAM Journal on Control and Optimization 55(6) 3908–3927 (2017) (Yhdessä L.H.R. Alvarezin kanssa)
 • A class of solvable optimal stopping problems of spectrally negative jump diffusions. SIAM Journal on Control and Optimization 52, 2224-2249 (2014) (Yhdessä L.H.R. Alvarezin ja T. Rakkolaisen kanssa)
 • Optimal stopping of the maximum process. Journal of Applied Probability 51, 818-836 (2014) (Yhdessä L.H.R Alvarezin kanssa)
 • On solvability of a two-sided singular control problem. Mathematical Methods of Operations Research 76, 239-271 (2012)
 • A Dynkin game with asymmetric information. Stochastics 85 763-788 (2013) (Yhdessä J. Lempan kanssa)

 

Top